Programa Revista Saudites*

Publicada en: 2007

Equip de redacció Aladins:
- Manuel Requena Collado
- Enrique J. Martí Gironés
                                - Ángel Soriano Micó

                                                 ----------------------------

                                Article: UN POC D'HISTÒRIA - pdf

                          Autors:
                          - Manuel Requena Collado
                                 - Enrique J. Martí Gironés

                                                 ----------------------------

                          Article: EL NOSTRE MELIC - pdf

                          Autor:
                                - Ángel Soriano Micó


* Revista commemorativa del XL aniversari de la Comparsa Saudites d'Ontinyent.