Programa Revista Saudites

Publicada en: 2011

Equip de redacció:
- Manuel Requena Collado
- Enrique J. Martí Gironés

                                                    Portada:
                                          - Enrique J. Martí Gironés

                                                    ----------------------------

                                   Article: ELS ARXIUS DE LA MEMÒRIA - pdf

                            Autors:
                            - Manuel Requena Collado
                                   - Enrique J. Martí Gironés

                                                     ----------------------------

                            Article: SALUDA DEL PRESIDENT - pdf

                            Autor:
                                   - Roberto Sanz LLopis

                                                   ----------------------------

                                   Article: EL NOSTRE LOCAL - pdf

                            Aladins en la Comissió d'adequació del local social:
                            - Ángel Soriano Micó